54015 FIVEKačket sa 5 panela, bela osnova sa obojenom ivicom, ventilacionim otvorima I dugmetom, čičak kopča

    20 - Plava
    23 - Rojal plava
    30 - Crvena
    51 - Svetlo zelena
    60 - Oranž