34352 AZULNotes sa biorazgradivom hemijskom olovkom, 50 listova

    10 - Crna
    20 - Plava
    30 - Crvena